Dönem Dersleri

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
  • Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
 
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 
Dersin
Kodu
Dersin Adı T U K Türü Dersin Sorumlusu
TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
BYL 5001 Seminer 0 2 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 0 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II 4 0 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
BYL 7000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 Zorunlu Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
BYL 5045 Bitki Sistematiği Terminolojisi ve Taksonomide
Kullanımı
3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Serdar MAKBUL
BYL 5010 Biyoinformatik Analizler 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Yusuf BEKTAŞ
BYL 5023 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Yusuf BEKTAŞ
BYL 5044 Bitki Ekolojisinde İstatistiksel Analiz Yöntemler 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Ali BİLGİN
BYL 5024 Türkiye'nin Bitki Örtüsü 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Vagif ATAMOV
BYL 5043 Botanikte Araştırma Teknikleri 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Vagif ATAMOV
BYL 5088 Antimikrobiyal İlaçlar Ve Etki Mekanizmaları 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Şengül ALPAY
KARAOĞLU
BYL 5061 Tıbbi Bakteriyoloji 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU
BYL 5025 Türkiye'nin Amfibileri 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
BYL 5038 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Nuran DURMUŞ
BYL 5054 Tarımsal Zararlılar ve Mücadele yöntemleri 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. M. Mustafa AKINER
BYL 5018 Biyoloji ve Ekolojide Örneklem ve Analiz
Teknikleri
3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. M. Mustafa AKINER
BYL 5029 Rekombinant DNA Teknolojisi 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Fatih Şaban BERİŞ
BYL 5080 Koruma Biyolojisi 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Serkan GÜL
BYL 5056 Türkiye Sürüngenleri 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Serkan GÜL
BYL 5040 Moleküler Genetiğin Prensipleri 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Yeşim AKTÜRK
DİZMAN
BYL5062 Moleküler Hücre Biyolojisi 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Yeşim AKTÜRK
DİZMAN
BYL5017 Biyokimyasal Ekoloji 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Nurver ALTUN
BYL 5037 Populasyon Ekolojisi 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Nurver ALTUN
BYL 5064 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Abdullah ALTUNIŞIK
BYL 5084 Morfometrik Analiz Yöntemleri 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Abdullah ALTUNIŞIK
BYL 5015 Bitkilerde Beslenme ve Korunma 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜZEL
BYL 5041 Bitki Biyoteknolojisi 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Necla PEHLİVAN
GEDİK
BYL 5073 Filogenetik Sistematik 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ERGÜL
KALAYCI
BYL 5087 Moleküler Evrim 3 0 3 Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ERGÜL
KALAYCI

 
 
 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K Türü Dersin Sorumlusu
TEZ 6000 Doktora Tezi 0 1 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
BYL 6000 Tez (Yeterliğe Hazırlık) 0 1 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
BYL 6001 Seminer 0 2 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
UAD 9000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 0 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
UAD 9001 Uzmanlık Alan Dersi-II 4 0 0 Zorunlu İlgili Öğretim Üyesi
BYL 7000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 Zorunlu Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
BYL 6026 Moleküler Sistematik 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Yusuf BEKTAŞ
BYL 6017 Hayvanlarda Türleşme 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
BYL 6035 Bakteri Plazmit Genetiği 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Fatih Şaban BERİŞ
BYL 6051 Amfibi Ve Sürüngenlerde Markalama
Teknikleri
3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. Abdullah ALTUNIŞIK
BYL 6025 Evrimsel Analiz 3 0 3 Seçmeli Doç. Dr. M. Mustafa AKINER