Tez Teslimi

26 Nisan 2019 Cuma

-Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 30. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir” hükmü gereğince Tezli Yüksek Lisans öğrencilerimizden 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında ve öncesinde kayıtlanan azami süresinin (6 dönem) son döneminde olan öğrencilerin 23.06.2019 tarihine kadar tezlerini enstitüye teslim etmeleri ve bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihine kadar tez savunma sınavına girmeleri gerekmektedir.  

-2018-2019 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle son döneminde bulunan ve Tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince programla ilişikleri kesilecektir.

-Tez savunma sınavına giren ve sınav sonrasında jüri tarafından düzeltme kararı verilen lisansüstü öğrenciler ile tez savunmasına giren ve başarılı bulunan, ancak düzelttikten sonra tezini teslim etmesi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine kalan öğrenciler ders kaydı yaptırmak durumundadır.